NAV trenger informasjon om hvem som følger opp den ansatte, det vil si den nærmeste lederen med personalansvar. Hensikten er at NAV skal kunne bli mer presis i kontakten hvis det oppstår behov for samarbeid underveis i fraværet. Kontaktinformasjon til nærmeste leder gjør også at NAV kan tilby bedre oppfølgingstjenester i fremtiden etter hvert som den digitale tjenesten utvikles. Dersom opplysningene endrer seg, må det sendes inn et nytt skjema. Dette gjøres ved å hente opp skjemaet under Arkivert og lage ny kopi.

De som skal fylle ut skjemaet, finner det innboksen til virksomheten.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Skjemaet har ingen frist.

Skjemaet skal leveres av den som har tilgang til sykmeldingene og som skal gi NAV informasjon om hvem som følger opp den sykmeldte.

Skjemaet leveres inn ved forespørsel (kommer i Innboksen) eller når det er endringer i hvem som har personalansvar.

Se informasjon om tilganger her

Hjemmelsgrunnlaget for å kunne hente ut opplysninger om hvem som er nærmeste leder utledes av folketrygdlovens bestemmelser.

Folketrygdloven

NAV trenger informasjon om hvem som følger opp den ansatte, det vil si den nærmeste lederen med personalansvar. Hensikten er at NAV skal kunne bli mer presis i kontakten hvis det oppstår behov for samarbeid underveis i fraværet.

Kontaktinformasjon til nærmeste leder gjør også at NAV kan tilby bedre oppfølgingstjenester i fremtiden etter hvert som den digitale tjenesten utvikles.
Dersom opplysningene endrer seg, må det sendes inn et nytt skjema. Dette gjøres ved å hente opp skjemaet under Arkivert og lage ny kopi. 

Altinn faser ut gammel teknologi-plattform i løpet av sommeren 2025.
Plattformen har en del utfordringer med tanke på tilgjengelighet (Altinns tilgjengelighetserklæring) som ikke kan rettes uten at tjenester flyttes. Disse gjenspeiles i NAVs tilgjengelighetserklæring for Altinn II skjemaer.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 55 33 36

Åpne kontaktskjema