Innboks

Innboks inneholder meldinger og skjema du har mottatt fra stat og kommune. Innboksen inneholder også dine påbegynte skjema.

Arkiv

Arkiv inneholder kvitteringer på innsendte skjema og arkiverte meldinger. Disse kan ikke flyttes tilbake til innboks.

Slettede

I slettede ligger meldinger du har valgt å slette fra innboks eller arkiv. Disse meldingene kan du enten slette permanent eller angre sletting.

Hvordan bytte aktør

For å bytte aktør trykk på den blå sirkelen oppe til høyre på siden. Da får du opp en liste med aktører, dersom ikke alle aktørene dine vises trykk på "Vis alle aktører".


Åpne kontaktskjema