Innboks

Innboks inneheld meldingar og skjema du har mottatt frå stat og kommune. Innboksen inneheld også dine påbegynte skjema.

Arkiv

Arkiv inneheld kvittering på innsende skjema, og arkiverte meldingar. Desse kan ikkje flyttas tilbake til innboks.

Sletta

I sletta ligg meldingar du har valt å sletta frå innboks eller arkiv. Desse meldingane kan du anten sletta permanent eller angre slettinga.

Korleis representere andre?

Her finn du informasjon om korleis ein kan representere ei undereining, sletta eining eller korleis ein søkjer i meldingar på tvers av aktørar.


Åpne kontaktskjema