Sletta

I sletta ligg meldingar du har valt å slette frå innboks eller arkiv. Desse meldingane kan du anten slette permanent eller gjennopprette.  Slette meldingar permanent vil berre kunne gjerast viss du representerer eit fødselsnummer.

Åpne kontaktskjema