I tiden framover vil stadig flere sykmeldte sende søknaden om sykepenger fra nav.no til NAV og/eller arbeidsgiveren. Den erstatter papirsykmeldingens del D. Arbeidsgiveren finner søknaden i meldingsboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen.

Til innboksen

Om denne tjenesten

I tiden framover vil stadig flere sykmeldte sende søknaden om sykepenger fra nav.no til NAV og/eller arbeidsgiveren. Den erstatter papirsykmeldingens del D. Arbeidsgiveren finner søknaden i meldingsboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen.

Hvis søknaden er beregnet til innenfor arbeidsgiverperioden, går den bare til arbeidsgiveren.

Hvis søknaden er beregnet til utover arbeidsgiverperioden, går den til NAV, med kopi til arbeidsgiveren.

Hvis arbeidsgiveren har oppgitt at de ikke forskutterer lønn under sykdom for sin ansatte, går søknaden kun til NAV. 

Se mere på disse sidene:
Informasjon til arbeidsgiver
Sykepenger

Se informasjon om tilganger her

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 55 33 36

Åpne kontaktskjema