Refusjon av feriepenger til arbeidsgiver

Feriepenger beregnes av sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, pleiepenger og omsorgspenger i mai året etter at feriepengene er opptjent. Du finner informasjon om refusjon av feriepenger på rapport K27 - Utbetaling av refusjoner til arbeidsgiver.


Se også informasjon om Ferie og feriepenger.

Ordinære refusjoner og feriepenger
K27 for mai inneholder refusjon av feriepenger opptjent i fjor i tillegg til de ordinære refusjonene for mai. Perioden som benyttes på feriepenger er 1. til 31. mai i år.
K27 inneholder ikke informasjon om hvilke perioder som inngår i grunnlaget for feriepengeberegningen.


Ny beregning ved endring i grunnlaget
Dersom ytelsen for perioder som inngår i grunnlaget blir endret etter hovedkjøringen i mai, vil tilfellet inngå i ny beregning av feriepenger på et senere tidspunkt. Utbetaling eller trekk av for mye utbetalt vil komme på K27 den måneden ny beregning er gjort. Perioden som benyttes på feriepenger er den samme som ved hovedkjøringen.


Kodeverdier for feriepenger på K27
E: Foreldrepenger adopsjon feriepenger
F: Foreldrepenger fødsel feriepenger
G: Svangerskapspenger feriepenger
H: Sykepenger feriepenger
I: Forsikret i arbeidsgiverperioden feriepenger
J: Stort sykefravær feriepenger
K: Gravide feriepenger
M: Omsorgs og pleiepenger feriepenger

Sjekk dine refusjoner her.
Ved spørsmål kan du kontakte NAV på 55 55 33 36, tastevalg 1.

Åpne kontaktskjema