Oppgjørsrapporten, K27, fra NAV viser informasjon om refusjon av sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger, pleie/opplæring- og omsorgspenger. Arbeidsgivere som har forskuttert til arbeidstakere utover arbeidsgiverperioden får utbetalt refusjon. Refusjon av feriepenger fremkommer også på oppgjørsrapporten.

Til innboksen

Fra og med 9. april 2022 er det gjort endringer i NAVs tjeneste på Altinn. Endringen påvirker distribusjon av oppgjørsrapport K27 – refusjoner fra NAV.

Dersom juridisk enhet og underenhet er registrert med samme bankkontonummer, vil oppgjørsrapporten gå til juridisk enhet, i motsetning til tidligere hvor denne gikk til underenhet.

Ønsker dere fortsatt at oppgjørsrapporten skal gå til underenhet, må det registreres kontonummer ulikt det som er registrert på juridisk enhet.

Om denne tjenesten

Du får ett månedlig hovedoppgjør rett etter månedsskiftet. Rapporten som tilhører hovedoppgjøret er tilgjengelig en av de første virkedagene i den nye måneden.

I noen tilfeller kan du motta en mindre refusjonsbetaling senere i måneden. Den tilhørende rapporten er da tilgjengelig dagen etter at du mottok refusjonen.

Rapporten er tilgjengelig i Altinn i ett år etter mottaksdatoen, deretter slettes den.

For å lese rapporten trenger du en av disse Altinn-rollene:

 • Ansvarlig revisor
 • Lønn og personalmedarbeider
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Revisormedarbeider

Du kan se hvilke roller du har på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten inneholder noe sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 3. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalget.)

Hvordan lese eller laste ned rapporten:
Rapporten vil du finne som vedlegg til meldingen i Innboksen. Vedleggene vises som: 

 1. Rapport i PDF-format som kan åpnes for lesing eller utskrift
 2. CSV-fil som kan lastes ned og overføres til bedriftens lønns- og økonomisystem

Man må åpne/laste ned filene for videre bruk i egen virksomhet.
Når meldingen med vedlegget er åpnet, vil det bli registrert som om rapporten er lest eller lastet ned

Finner du ikke Oppgjørsrapporten i Innboksen?

 • Sjekk at riktig foretak (hovedenhet eller underenhet) er valgt i «Rapporterer for»-feltet øverst på siden 
 • Les «Hvem kan benytte tjenesten» 
 • Les «Når er tjenesten tilgjengelig»

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om rapporten, kontakt NAVs arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36 (tast 1).

Åpne kontaktskjema