Refusjon av feriepenger til arbeidsgiver for 2016

Fra og med 2017 finner du informasjon om refusjon av feriepenger på rapport K27, Utbetaling av refusjoner til arbeidsgiver. Rapport K37, Feriepenger til arbeidsgivere, utgår.


NAV forbereder seg på kommunesammenslåinger som følge av kommunereformen og vi har derfor sentralisert stønadsregnskapet, som tidligere ble ført ved hvert NAV-kontor. Nå kommer refusjon av feriepenger sammen med ordinær refusjon ved feriepengekjøringen i mai påfølgende år. Rapport K 37 utgår dermed, og alle refusjoner fremkommer på K27.

Ordinære refusjoner og feriepenger

K27 for mai 2017 inneholder refusjon av feriepenger for 2016 i tillegg til de ordinære refusjonene for mai. Perioden som benyttes på feriepenger er 01.05.2017 – 31.05.2017.

K27 inneholder ikke lenger informasjon om hvilke sykepenge-/foreldrepengeperioder i 2016 som er grunnlag for feriepengeberegningen.

Feriepenger beregnes månedlig fremover 

Etter hovedkjøring av feriepenger i mai vil feriepenger månedlig beregnes på nytt. Ny beregning vil skje dersom det gjøres korrigeringer av sykepengeperioder i 2016 som inngår i grunnlaget. Utbetaling eller inntrekk av for mye utbetalt vil da komme på K27 for den måneden korrigeringen er gjort. Perioden vil også her være 01.05.2017 – 31.05.2017.

Kodeverdier for feriepenger på K27 er:

E: Foreldrepenger adopsjon feriepenger
F: Foreldrepenger fødsel feriepenger
G: Svangerskapspenger feriepenger
H: Sykepenger feriepenger
I: Forsikret i arbeidsgiverperioden feriepenger
J: Stort sykefravær feriepenger
K: Gravide feriepenger
M: Omsorgs og pleiepenger feriepenger

Sjekk dine refusjoner her.

Ved spørsmål kan du kontakte NAV på 55 55 33 36, tastevalg 1.

Open contact form