Sletting av klientrollar kan skje på to måtar, anten enkeltvis eller samla.

Sletting av klientroller enkeltvis gjerast ved å klikke på Endre rettar til høgre for han du ønskjer å fjerne, då vil du få opp alle klientane personen har tilgang til. For å slette klientrollar må du klikke Endre rettar → Fjern alle. 

For å slette klientrollar samla må du først laste ned delegeringsfilen du finn ved å klikke på Klientdelegering på fil. I denne fila må du leggja inn "U" for utgått istede for "A" for Aktiv. Ved å laste opp fila, vil de delegerte rollane slettes. 


Åpne kontaktskjema