Sletting av klientroller kan gjøres enten enkeltvis eller samlet. 

Sletting av klientroller enkeltvis gjøres ved å klikke på Endre rettigheter til høyre for den du ønsker å fjerne, da vil du få opp alle klientene personen har tilgang til.  For å slette klientroller klikk Endre rettigheter → Fjern alle.

For å slette klientroller samlet må du laste ned delegeringsfilen ved å klikke på Klientdelegering på fil. Her vil du få opp fremgangsmåte for sletting. 


Åpne kontaktskjema