Delegering av klientroller

Klientdelegering er ein funksjonalitet som gir rekneskapsførar/revisor/bostyrer høvet til å delegera roller og rettar frå klientane til dei tilsette i serviceeininga/bostyrer ein representerer.

Åpne kontaktskjema