Korleis delegerer ein klientroller?

Følg denne prosessen.

  1. Klikk på Legg til ny ansatt
  2. Legg inn Fødselsnummer/brukernamn og etternamn på den du ønskjer å leggja til.
  3. Under Kan få disse klientane vel du den klienten du ønskjer, og klikkar Gje rettar.
  4. Her vel du dei rettane den tilsette skal ha og klikkar på Ferdig.

Åpne kontaktskjema