Ei verksemd som får taushetsbelagt post, må sikre at det er berre dei som har tenstleg behov for å sjå innhaldet, som har tilgangen.

Ingen i verksemda har automatisk tilgang til taushetsbelagt post. For å gi/få tilgang til slik informasjon, må personar med rolla «Hovudadministrator» delegere nødvendig tilgang. Dagleg leier og styrets leier har rolla «Hovudadministrator». Dei som har fått tilgangen skal igjen nytte valet "Del og gi tilgang" fra meldinga i Innboks og sende kvar enkelt melding til rette vedkommande i verksemda.


Åpne kontaktskjema