Taushetsbelagt post er en Altinn-rolle som ikke er forhåndstildelt noen av rollene fra Enhetsregisteret. Denne rollen er tiltenkt tjenester som inneholder taushetsbelagt informasjon som nøkkelroller i virksomheten ikke nødvendigvis skal ha tilgang til.
Rollen kan delegeres av Hovedadministrator, og Hovedadministrator kan også delegere rollen til seg selv.

Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:
• Ingen

Rollen gir tilgang til:
• Utvalgte tjenester med taushetsbelagt informasjon


Åpne kontaktskjema