Virksomheter må sikre at det er kun de som har tjenstlig behov, som får tilgang til taushetsbelagt post. Ingen i virksomheten har automatisk tilgang til rollen Taushetsbelagt post. De som har rollen Hovedadministrator kan delegere tilgangen til seg selv eller andre.


Dersom man ønsker å gi en annen tilgang til å lese ett enkelt element som er taushetsbelagt, kan den som har rollen Taushetsbelagt post velge Del og gi tilgang fra meldingen i innboksen.


Åpne kontaktskjema