Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

 • Styrande reiar
 • Bustyrar
 • Daglig leiar
 • Deltakar ANS/DA (berre fødselsnummer)
 • Forretningsførar
 • Innehavar
 • Komplementar (berre fødselsnummer)
 • Kontaktperson i kommune/fylkeskommune
 • Kontaktperson i administrativ eining i offentleg sektor
 • Kontaktperson NUF
 • Norsk representant for utenlandsk eining
 • Sameigarar (registrert hos Skatteetaten)
 • Styret sin leiar

Rollen gjev tilgjenge til: 

 • Delegering av roller og rettar du sjølv har videre
 • Registrering av datasystem
 • Sletting av roller delegert på vegne av enheten

Åpne kontaktskjema