Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:

 • Bestyrende reder
 • Bostyrer
 • Daglig leder
 • Deltaker i ANS/DA (kun fødselsnummer)
 • Forretningsfører
 • Innehaver
 • Komplementar (kun fødselsnummer)
 • Kontaktperson i kommune
 • Kontaktperson administrativ enhet
 • Kontaktperson NUF
 • Norsk representant for utenlandsk enhet
 • Sameiere (registrert hos Skatteetaten)
 • Styrets leder


Rollen gir tilgang til:

 • Tilgangsstyring gir tilgang til følgende:
  - Delegere roller og rettigheter man selv har for en aktør
  - Se samtykker/fullmakter (og gi samtykke/fullmakt dersom man også har tilgang til tjenesten)
  - Se tilgangsforespørsler og mulighet til å avslå. FOr å godkjenne må man også ha rettighet til tjenesten (rolle eller enkeltrettighet)
  - Opprette og oppdatere virksomhetsbrukere
  - Registrere datasystem

  Rollen alene gir ikke tilgang til noen tjenester


Åpne kontaktskjema