I nokre tilfelle er tilgangen til tenesta gitt direkte til dei som har bestemte roller for verksemda i Einingsregisteret. Kva roller dette gjeld går fram av informasjonssida om skjemaet. Roller frå Einingsregisteret kan ikkje delegerast i Altinn, men kan endrast via Samordna registermelding.


Åpne kontaktskjema