Rolla er på førehand tildelt følgjande eksterne roller (i Selskap registrert som rekneskapsførar og revisor):

  • Styrande reiar
  • Bustyrar
  • Daglig leiar
  • Deltakar ANS/DA (berre fødselsnummer)
  • Innehavar
  • Komplementar (berre fødselsnummer)
  • Norsk representant for utenlandsk eining
  • Styret sin leiar

* Desse eksterne rollene er ikkje forhåndstildelt nokon av rollane Tilgangsstyring eller Klientadministrator, som vert kravt for å kunna delegera vidare


Åpne kontaktskjema