Denne rollen forhåndstildeles følgende eksterne roller (i selskap registrert som regnskapsfører og revisor):

  • Bestyrende reder
  • Bostyrer
  • Daglig leder
  • Deltaker i ANS/DA (kun fødselsnummer)
  • Innehaver
  • Komplementar (kun fødselsnummer)
  • Norsk representant for utenlandsk enhet
  • Styrets leder

Åpne kontaktskjema