Frå 23. november 2023 vert knappen "Gå videre til fleire innloggingsmetodar" erstatta med knappen "Logg inn utan fødselsnummer/D-nummer."

Innlogging med Altinn kodebrev, SMS-kode eller berre passord, samt verksemdssertifikat, vil etter kvart bli fasa ut. Vi anbefalar at du brukar MinID eller ein annan innloggingsmetode via ID-porten.

Dersom du ikkje har moglegheit til dette, kan du framleis finne innloggingsalternativ med Altinn kodebrev, SMS-kode eller passord her og Verksemdsertifikat her inntil vidare.

Denne endringa i innlogging gjeld berre for altinn.no og påverkar ikkje maskin-til-maskin-kommunikasjon (rekneskap- og lønssystem). Det vil framleis vere mogleg å autentisere seg med verksemdssertifikat i desse systema. Det vil også vere mogleg å logge inn på rekneskap- og lønssystem med Altinn kodebrev og SMS-kode fram til dei gradvis vert fasa ut.


Åpne kontaktskjema