ID-porten/MinID/BankID

ID-porten er den primære innloggingskanalen til Altinn og er ei felles innloggingsløysing for mange offentlege tenester.

Utgåande innloggingsmetodar

Her finn du informasjon om utgåaende innloggingsmetodar: Altinn kodebrev, sms-kode, passord og verksemdsertifikat på altinn.no.

Diverse om innlogging

Her finn du ulike problemstillingar som kan dukke opp når det gjeld alternativ innlogging i Altinn.

Se opp for svindelforsøk

Vi opplever daglig at brukere mottar meldinger på SMS eller e-post fra aktører som utgir seg for å være Altinn. Formålet med de falske e-postene er å lure til seg sensitiv informasjon eller penger fra deg. Vi har samlet noen råd som kan hjelpe deg å identifisere falske meldinger.


Åpne kontaktskjema