Utgåande innloggingsmetodar

Her finn du informasjon om utgåaende innloggingsmetodar: Altinn kodebrev, sms-kode, passord og verksemdsertifikat på altinn.no.

Åpne kontaktskjema