Fra 23. november 2023 vil knappen "Gå videre til flere innloggingsmetoder" erstattes med knappen "Logg inn uten fødselsnummer/D-nummer".

Innlogging med Altinn kodebrev, SMS-kode eller kun passord samt virksomhetsbruker vil på sikt fjernes. Vi anbefaler at du bruker MinID eller annen innloggingsmetode via ID-porten.

Dersom du ikke har mulighet til dette vil du inntil videre finne innlogging med Altinn kodebrev, SMS kode eller passord og Virksomhetssertifikat her: https://www.altinn.no/ui/Authentication

Innloggingen endres kun på altinn.no og gjelder ikke maskin til maskin-kommunikasjon (regnskap- og lønnssystem). Der vil det fortsatt være mulig å autentisere seg med virksomhetssertifikat. Det vil også være mulig å logge inn på regnskap- og lønnssystem med Altinn kodebrev og SMS-Kode frem til dette etter hvert fases ut.


Åpne kontaktskjema