Meldingar i sletta kan man velgja å slette permanent. For verksemdar må ein ha rolla Tilgangsstyring. Når eit skjema eller ei melding er permanent sletta vil det ikkje vera mogleg å angre sletting.


Åpne kontaktskjema