Meldinger i slettede kan man velge å slette permanent. For virksomheter må man ha rollen Tilgangsstyring. Når et skjema er permanent slettet vil det ikke være mulig å angre sletting. 


Åpne kontaktskjema