Skal du slette roller, velger du ikke bostyrer i listen Vis roller tildelt bruker. Men velg ønsket konkursbo i listen Konkursbo og klikker på oppdatert.

Under Deleger eller slett flere roller  velger du alternativet Slett roller.

Du kan velge å slette én og én rolle ved å klikke på Slett delegering til høyre for rollen, eller du kan velge å slette flere samtidig ved å huke av i boksen på venstre side og deretter klikke på knappen Slett.

Skal du slette mange roller, kan det lønne seg å gjøre dette via Boroller samlet - funksjonen.

Vær oppmerksom på at bostyrer sine roller ikke kan slettes direkte i Altinn, siden bostyrer har roller som følge av registrering i Enhetsregisteret.


Åpne kontaktskjema