Skal du slette roller, vel du ikkje bustyrar i lista Vis roller tildelt brukar. Men vel ønskt konkursbu i lista Konkursbu og klikkar på Oppdater.

Under Deleger eller slett fleire roller veljar du alternativet Slett rollar

Du kan velje å slette ei og ei rolle ved å klikke på Slett delegering til høgre for rolla, eller du kan velje å slette fleire samtidig ved å huke av i boksen på venstre side og deretter klikke på knappen Slett.

Ver merksam på at roller som høyrer til bustyrar ikkje kan slettast direkte i Altinn, sidan bustyrar har roller som følgje av registrering i Einingsregisteret.


Åpne kontaktskjema