Feil ved overføring fra datasystem til Altinn?

Sjekk disse punktene

  • Datasystemet må registreres i Altinn, slik at du får tildelt et ID-nummer.

Datasystemet registreres under menyen Profil → Avanserte innstillinger → Registrer datasystem.

  • Du må ha rettighet til å sende inn gjeldende skjema/tjeneste. 

Du kan sjekke hvilke roller du har under Skjema og tjenester du har rettigheter til. Mangler du rettigheter må du få disse delegert.

  • I noen tilfeller må man oppgi innloggingsinformasjon

Innloggingsinformasjonen som benyttes via et datasystem, er registrert under hovedmenyen Profil → Avanserte innstillinger → Innloggingsinformasjon.

Denne innloggingsinformasjonen må ikke forveksles med MinID.

Her finner du en oversikt over feilmeldinger som du kan få når du sender/henter informasjon via et datasystem.


Åpne kontaktskjema