Feil ved overføring frå eit datasystem til Altinn?

Sjekk desse punkta

  • Datasystemet må registrerast i Altinn, slik at du får tildelt ein ID-nummer.

Datasystemet vert registrert under menyen Profil → Avanserte innstillingarRegistrer datasystem

  • Du må ha rett til å sende inn gjeldande skjema/teneste.

Du kan sjekke hvilke roller du har under Skjema og tjenester du har rettigheter til. Manglar du rettar må du få desse delegert.

  • I nokre tilfelle må ein oppgje innloggingsinformasjon.

Innloggingsinformasjonen som vert nytta via eit datasystem, er registrert under hovudmenyen ProfilAvanserte innstillingarInnloggingsinformasjon.

Denne innloggingsinformasjonen må ikkje forvekslast med MinID.

Her finn du ei oversikt over feilmeldingar som du kan få når du sender/hentar informasjon via eit datasystem.


Åpne kontaktskjema