Sjekk at du har valgt riktig aktør, dette ser du oppe til høyre. I den blå sirkelen er det en person hvis du har valgt deg selv og en bygning hvis du har valgt virksomheten.

Underenheter og slettede enheter finner du ved å trykke på Vis alle aktører.

Husk å sjekk innboks, arkiv og slettede.


Åpne kontaktskjema