Sjekk at du har valt riktig aktør, dette ser du oppe til høgre. I den blå sirkelen er det ein person hvis du har valt deg sjølv og ein bygning hvis du har valt verksemda. Undereiningar og sletta einingar finn du ved å trykke på Vis alle aktørar. Sjekk innboks, arkiv og sletta.


Åpne kontaktskjema