For å representere andre enn deg selv i Altinn må du først få tildelt en enkelttjeneste eller en rolle for den aktuelle aktøren.

Daglig leder/styreleder/hovedadministrator kan gi deg tilgang. Her kan de se hvordan de skal gå frem:

Hvordan gi rettigheter til andre? 


Åpne kontaktskjema