For å representera andre enn deg selv i Altinn må du først få tildelt en enkeltteneste eller ei rolle for den aktuelle aktøren.

Daglig leiar/styreleiar/hovudadministrator kan gi deg tilgang. Her kan dei sjå korleis dei skal gå fram: Altinn - Korleis gje rettar til andre?


Åpne kontaktskjema