Velferdsordninger i landbruket

Formålet med velferdsordningene er å bidra til å sikre matproduksjon og matforsyning ved å forvalte ordninger rettet mot å bedre rekruttering til næringen og mot næringsutøverens velferd.


Velferdsordninger:

  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Ordningen skal legge til rette for at husdyrbrukene skal kunne ta ferie og få ordne fritid og hjelp til avlasting gjennom å bidra til finansiering av arbeidskraft som blir leid inn.
  • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til avløsing når bonden ikke kan delta i arbeidet på grunn av sykdom, graviditet, at han eller hun har fått barn eller har sykt barn. Gjenlevende ektefelle, samboer, forelder eller barn kan få tilskudd i etterkant av bondens dødsfall. Det stilles krav til bondens næringsinntekt.
  • Tidligpensjon for jordbrukere. Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år kan søke tidligpensjon. Det er en forutsetning at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier.
  • Landbruksvikarordningen. Landbruksvikarer skal avløse bøndene ved sykdom og i krisesituasjoner. Avløserlagene har ansvar for at det er tilgjengelige landbruksvikarer og bøndene må kontakte avløserlagene ved behov for vikar.

Landbruksdirektoratet om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Landbruksdirektoratet om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Landbruksdirektoratet om tidligpensjon til jordbrukere

Landbruksdirektoratet om landbruksvikarordningen

Åpne kontaktskjema