Velferdsordninger i landbruket

Formålet med velferdsordningene er å bidra til å sikre matproduksjon og matforsyning ved å forvalte ordninger rettet mot å bedre rekruttering til næringen og mot næringsutøverens velferd.


Velferdsordninger:

  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Ordningen skal legge til rette for at husdyrbrukene skal kunne ta ferie og få ordne fritid og hjelp til avlasting gjennom å bidra til finansiering av arbeidskraft som blir leid inn.
  • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til avløsing når bonden ikke kan delta i arbeidet på grunn av sykdom, graviditet, at han eller hun har fått barn eller har sykt barn. Gjenlevende ektefelle, samboer, forelder eller barn kan få tilskudd i etterkant av bondens dødsfall. Det stilles krav til bondens næringsinntekt.
  • Tidligpensjon for jordbrukere. Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år kan søke tidligpensjon. Det er en forutsetning at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier.
  • Landbruksvikarordningen. Landbruksvikarer skal avløse bøndene ved sykdom og i krisesituasjoner. Avløserlagene har ansvar for at det er tilgjengelige landbruksvikarer og bøndene må kontakte avløserlagene ved behov for vikar.

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Open contact form