Tilskudd til miljøteknologi

Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Tilskuddet reduserer risikoen, og bidrar til gjennomføring og framdrift i prosjektet. Det gjelder innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem.


Det er store kostnader forbundet med å teste teknologi i full skala, og muligheten for avkastning på miljøteknologiprosjekter er forbundet med risiko. Gjennom denne ordningen tar det offentlige en del av risikoen for utvikling, bygging og testing av miljøteknologi.

Hvem kan søke finansiering?

Miljøteknologiordningen retter seg mot norske bedrifter i hele landet og i alle bransjer. Tilskuddet kan også gis til store bedrifter.

Bedriften må ha et innovasjonsprosjekt som innebærer å utvikle eller vesentlig forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. Kjernen i prosjektet er forskning- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og gi varig verdiskaping i Norge.

Innovasjon Norge om miljøteknologiordningen

Åpne kontaktskjema