Tilskudd til miljøteknologi

Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Tilskuddet reduserer risikoen, og bidrar til gjennomføring og framdrift i prosjektet.


Miljøteknologi omfatter innovative produkter eller prosesser, som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag, og dreier seg både om teknologi og kunnskap.

Hvem kan søke finansiering?

Norske bedrifter i hele landet og i alle bransjer kan søke om tilskudd. Miljøteknologiordningen retter seg særlig mot store prosjekter og store bedrifter. Prosjektet må gi varig verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft.

Innovasjon Norge om miljøteknologiordningen

Open contact form