Tilskot til miljøteknologi

Miljøteknologiordninga gir tilskot til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Tilskotet reduserer risikoen, og bidrar til gjennomføring og framdrift i prosjektet.


Miljøteknologi omfattar innovative produkter og prosessar, som er betre for miljøet enn det som blir brukt i dag, og handlar om både teknologi og kunnskap.

Kven kan søke finansiering?

Norske bedrifter i heile landet og i alle bransjar kan søke om tilskot. Miljøteknologiordninga er særleg retta mot store prosjekt og store bedrifter. Prosjektet må gi varig verdiskaping i Noreg i form av nye arbeidsplassar, styrka kompetanse og økt konkurransekraft.

Innovasjon Noreg om miljøteknologiordninga

Åpne kontaktskjema