Tilskudd til drift av barnehager

Private barnehager kan søke om tilskudd hos kommunen til å drive barnehage.


Det er opp til kommunen å bestemme om de vil gi tilskudd til nye barnehager som ønsker å etablere seg i kommunen. 

Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra a kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret. For tilskuddsåret 20x4 skal  kommunen dermed bruke kommuneregnskapet for 20x2 som grunnlag i tilskuddsberegningen.

Tilskuddet til de private barnehagene skal være likeverdig med tilskuddet til de kommunale barnehagene.

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Kunnskapsdepartementet om finansiering av barnehager

Utdanningsdirektoratet om finansiering av private barnehager

Åpne kontaktskjema