Tilskudd til drift av barnehager

Private barnehager kan søke om tilskudd hos kommunen til å drive barnehage.


Det er opp til kommunen å bestemme om de vil gi tilskudd til nye barnehager som ønsker å etablere seg i kommunen. 

Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra a kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret. For tilskuddsåret 20x4 skal  kommunen dermed bruke kommuneregnskapet for 20x2 som grunnlag i tilskuddsberegningen.

Tilskuddet til de private barnehagene skal være likeverdig med tilskuddet til de kommunale barnehagene.

Kunnskapsdepartementet om tilskudd til drift av barnehager

Open contact form