Støtte til samiske aviser

Tilskuddet til samiske aviser og samiskspråklige avissider skal legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.


Med samisk avis menes nyhets- og aktualitetsmedie som har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe.

Tilskuddet er ikke plattformnøytralt, og gjelder ikke for nettaviser.
Søknadsfrist er 14. april 2023.

Forskrift om tilskudd til samiske aviser

Medietilsynet om mediestøtte

Medietilsynet – Støtte til samiske aviser

Åpne kontaktskjema