Støtte til samiske aviser

Tilskotet til samiske aviser og samiskspråklege avissider skal leggje til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.


Med samisk avis meines det ei avis som har den samiske befolkninga som hovudmålgruppe.

Det meste av tilskotet blir fordelt mellom avisene Ságat og Avvir. I tillegg gis det midlar til lulesamiske og sørsamiske innstikk.

Forskrift om tilskot til samiske aviser

Medietilsynet om stønader

Åpne kontaktskjema