Støtte til samiske aviser

Tilskuddet til samiske aviser og samiskspråklige avissider skal legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.


Med samisk avis menes nyhets- og aktualitetsmedie som har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe.

Tilskuddet er ikke plattformnøytralt, og gjelder ikke for nettaviser.
Søknadsfrist er 14. april 2023.

Open contact form