Støtte til samiske aviser

Tilskuddet til samiske aviser og samiskspråklige avissider skal legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.


Med samisk avis menes ei avis som har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe.

Det meste av tilskuddet blir fordelt mellom avisene Ságat og Avvir. I tillegg gis det midler til lulesamiske og sørsamiske innstikk.

Open contact form