Støtte til nordiske film- og dramaproduksjoner

Nordisk Film & TV Fond fremmer nordisk film- og dramaproduksjon av høy kvalitet ved å gi støtte i form av toppfinansiering til produksjon av spillefilm, dramaserie og kreativ dokumentarfilm.


Nordisk Film & TV Fond fremmer likeledes som toppfinansiør distribusjon og versjonering av nordisk film i Norden og bransjeinitiativ av profesjonell nordisk interesse. Fondet kan også initiere strategiske utviklingsinitiativ for å støtte den nordiske bransjen. 

Hva kan du søke støtte til:

Produksjonsstøtte

  • Spillefilm
  • Dramaserier
  • Dokumentar

Produksjonsstøtten kan kun søkes av nordiske produksjonsselskaper som er prosjektets hovedprodusent.

Prosjektet må av fondet vurderes til å ha et stort publikumspotensial, primært i Norden og sekundært på det globale markedet.

Distribusjon (enkeltfilm / slate) 
Nordiske distributører av ikke-nasjonale nordiske filmer kan søke om VOD eller kino distribusjonsstøtte for en enkeltfilm eller 'slate' finansiering for opptil tre filmer.
For å få støtte må de enkelte filmene ha  fått en god mottagelse av det nasjonale publikum, eller ha et stort publikumspotensial i målgruppen i et eller flere nordiske land.

Versjonering 
Denne støtten gis for å versjonere en nordisk film til et annet nordisk språk og gis kun til filmer for barn og unge. 
Støtte kan kun søkes av nordiske produksjonsselskap eller distribusjonsselskap i det land hvor filmen skal settes opp.

Bransjeinitiativ

Denne støtten kan gis til spesielle bransjeinitiativ i form av workshops, seminar eller festivalprogram som kan styrke kompetansen i det fellesnordiske profesjonelle film- & TV-miljøet. Støtte kan kun søkes av arrangøren for initiativet.

Strategisk utviklingsstøtte
Fondet kan gi strategisk støtte til utvikling av tverr-nasjonale og fortrinnsvis tverr-plattforminitiativer, i tillegg til selv å initiere strategiske prosjekter til beste for den nordiske audiovisuelle industrien

Nordisk Film & TV Fond om støtteordningene

 
Åpne kontaktskjema