Risikolåneordning for rederier innen nærskipsfart og fiskeri

Planlegger ditt rederi fornyelse av skip, men mangler finansiering så kan Innovasjon Norge hjelpe deg.


Risikolåneordningen for lav- og nullutslippsskip skal bidra til å redusere utslipp til klima og miljø ved å finansiere flåtefornyelse. Ordningen vil supplere innsatsen for grønn skipsfart i eksisterende ordninger rettet mot utvikling av mer klima- og miljøvennlige fartøy. Ordningen kan finansiere både kontrahering av nybygg eller investeringer i et brukt fartøy som bygges om for å gi lavere utslipp.

Maksimalt lånebeløp fra denne låneordningen er 100 millioner kroner per kunde.

Innovasjon Norge om risikolåneordning for rederier innen nærskipsfart og fiskeri

Åpne kontaktskjema