Risikolåneordning for rederier innen nærskipsfart og fiskeri

Innovasjon Norge kan hjelpe rederier som skal fornye skip i nærskipsfart eller fiskeri med finansiering.


Risikolåneordningen er forbeholdt rederier innen nærskipsfart og rederier med fiskefartøy, og skal bidra til å redusere utslipp til klima og miljø ved å finansiere flåtefornyelse.

Maksimalt lånebeløp fra denne låneordningen er 50 millioner kroner per kunde.

Open contact form