Risikolåneordning for reiarlag innan nærskipsfart og fiskeri

Innovasjon Noreg kan hjelpe reiarlag som skal fornye skip i nærskipsfart eller fiskeri med finansering.


Risikolåneordninga er øyremerkt reiarlag innan nærskipsfart og reiarlag med fiskefartøy, og skal bidra til å redusere utslepp til klima og miljø ved å finansiere flåtefornying.

Innovasjon Noreg om risikolåneordning for reiarlag innan nærskipsfart og fiskeri

Åpne kontaktskjema