Pristilskudd innen landbruket

Pristilskudd er virkemidler med primærprodusentene som målgruppe. Ordningene skal også medvirke til rimeligere produkter til forbruker.


Formålet med disse tilskuddsordningene er blant annet å stimulere til stabil matproduksjon, bosetting og sysselsetting i distriktene gjennom å bidra til en inntekts- og produksjonsutvikling som ikke i tilstrekkelig grad kan sikres gjennom markedsprisuttak. Ordningene omfatter:

  • tilskudd melk
  • tilskudd kjøtt, ull og skinn
  • tilskudd til egg
  • tilskudd frukt og grønt
  • tilskudd norsk ull og skinn
  • tilskudd korn, mel og kraftfor

Landbruksdirektoratet om ordninger for jordbruk

 

Åpne kontaktskjema