Pristilskot innan landbruket

Pristilskot er verkemiddel med primærprodusentane som målgruppe. Ordningane skal også medverke til rimelegare produkt til forbrukarane.


Føremålet med desse tilskotsordningane er mellom anna å stimulere til stabil matproduksjon, busetting og sysselsetting i distrikta gjennom å bidra til ei inntekts- og produksjonsutvikling som ikkje i tilstrekkeleg grad kan sikrast gjennom marknadsprisuttak. Ordningane omfattar:

  • tilskot mjølk
  • tilskot kjøtt, ull og skinn
  • tilskot til egg
  • tilskot frukt og grønt
  • tilskot korn, mel og kraftfor

 

Landbruksdirektoratet om ordninga for jordbruk

Åpne kontaktskjema